v27威尼斯人成年-奥门威尼斯v29-首页

[2020年6月]组织生活公示一览表
发布时间: 2020-07-17

党支部名称

拟召开时间

拟召开地点

类型

(党员大会、党小组会、党课、其他组织生活等)

主题

主持人

观摩联系人

自动化系党支部

612

线上Tencent会议室

主题党日

“四史”学习专题党史内容学习

奚峥皓

  

自动化系党支部

612

线上Tencent会议室

党课

“四史”学习专题报告会

段海霞

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


v27威尼斯人成年|奥门威尼斯v29

XML 地图 | Sitemap 地图